karneval 13-8Før alle fikk ta seg vinterferie ble det en fordypning i vikingtiden på Steinerskolen i Indre Østfold. Vi hadde besøk av Lars Magnar Enoksen, som fortalte elevene om vikingtiden og lærte dem leker som vikingene brukte seg imellom. Vi voksne fikk en forelesning om den norrøne mytologi, og det hele munnet ut i et storslagent karneval. Da elevene kom på skolen møtte de en festdekorert skolegård, med tent bål og forkledte lærere. Etter prosesjon og dans fikk alle prøve seg på diverse utfordringer, som holdt blodet i kok og dermed kulda ute. For det var en gjeng hardhauser som etterhvert samlet seg rundt den store bålgryta og fikk litt varmt i i kroppen etter en super innsats.