Skolerute

Klikk her for å lagre skoleruten for 2017/2018

Skolerute 2017/2018

August:

– Plandager for lærere 16, 17 og 18. august. Skolestart 21. august. Slutt kl. 10.30. SFO starter 10.30. 
– 9 skoledager + 3 plandager.

September:

– 21 skoledager.

Oktober:

– Høstferie uke 40. Fri i forbindelse med felleslærerstevne 27. okt (avspasering for julemarked).
– 16 skoledager og 1 avspaseringsdag.

November:

– Skoledag 10.11. Det går ingen skolebusser denne dagen. 
– 22 skoledager.

Desember:

–  Julemarked  (regnes som 1 skoledag)
– Siste skoledag før jul: 21. desember. Slutt kl. 10.30. SFO starter 10.30. (22. des – Avspasering i forhold til 11.11)
– 16 skoledager + 1 avspassering.

Januar:

– Første skoledag: 3. januar.
– 21 skoledager.

Februar:

– Vinterferie uke 8. 
– 15 skoledager.

Mars:

– Siste skoledag før påske: 23.mars
– 17 skoledager.

April:

– Første dag etter påske: 3.april.
– 20 skoledager.

Mai:

– Fri 1. mai, 10. mai, 11. mai, 17. og 18. mai og 21. mai.
– Vårmarked 26.mai (regnes som 1 skoledag)
– 18 skoledager.

Juni:

– Siste skoledag før sommerferie: 21.juni. ( 22 er avspasering for vårmarked). Slutt kl. 10.30. SFO starter 10.30
– 15 skoledager.

Høsthalvåret: 84 skoledager.
Vårhalvåret: 106 skoledager.
Totalt for skoleåret 2017/18: 190 skoledager.

 

Skolen har kun ansvar for elevene i undervisningstiden slik denne står oppgitt i timeplanen.

Ved fravær utover sykdom må det søkes skolen om innvilgelse av permisjon.
Ved permisjon en dag leveres en skriftlig begrunnet anmodning, eller klasselærer kontaktes i god tid.
Søknad om permisjon utover 1 dag sendes til forvaltningen i god tid: Søknadsskjema hentes på kontoret. Begrunnelsen for permisjonen må være detaljert og også angi hvordan elevens undervisning kan ivaretas under permisjonen.
Foreldrene får skriftlig beskjed om søknaden er innvilget. Dette er et enkeltvedtak som behandles etter Forvaltningsloven kapittel 6, § 28.
 Med forbehold om at endringer kan skje.