Skolerute

Klikk her for å laste ned skoleruta i PDF. 

Skolerute 2018/2019

August:

 • Plandager for lærere 15, 16 og 17. august.
 • Skolestart 20. august. Slutt kl. 10.30. SFO starter 10.30.
 • 10 skoledager
  + 3 plandager

September:

– 20 skoledager.

Oktober:

 • Høstferie uke 40.
 • Fridag for elevene fredag 26. okt (felleslærerstevne).
 • 17 skoledager

November:

 • Skoledag 12.11. Det går det ingen skolebusser denne dagen.
 • 22 skoledager

Desember:

 • Julemarked 9. des.
 • Fridag mandag 10.des. (avspasering for julemarked).
 • Siste skoledag før jul: 21. desember. Slutt kl. 10.30. SFO starter 10.30.
 • 15 skoledager + 1 fridag

Januar:

 • Første skoledag: 3. januar.
 • 21 skoledager

Februar:

 • Vinterferie uke 8.
 • 15 skoledager.

Mars:

 • 21 skoledager.

April:

 • Første dag etter påske: 23.april.
 • 16 skoledager.

Mai:

 • Fri 1. mai, 17. mai, 30. mai. Fridag for elevene 31.mai.
 • 19 skoledager.

Juni:

 • Fri 10.juni.
 • Siste skoledag før sommerferie: 21.juni. Slutt kl. 10.30. SFO starter 10.30.
 • 14 skoledager.

Høsthalvåret: 84 skoledager.
Vårhalvåret: 106 skoledager.
Totalt for skoleåret 2018/19: 190 skoledager.

 

Skolen har kun ansvar for elevene i undervisningstiden slik denne står oppgitt i timeplanen.

Ved fravær utover sykdom må det søkes skolen om innvilgelse av permisjon.
Ved permisjon en dag leveres en skriftlig begrunnet anmodning, eller klasselærer kontaktes i god tid.
Søknad om permisjon utover 1 dag sendes til forvaltningen i god tid: Søknadsskjema hentes på kontoret. Begrunnelsen for permisjonen må være detaljert og også angi hvordan elevens undervisning kan ivaretas under permisjonen.
Foreldrene får skriftlig beskjed om søknaden er innvilget. Dette er et enkeltvedtak som behandles etter Forvaltningsloven kapittel 6, § 28.
 Med forbehold om at endringer kan skje.