LÆRING

Strikkeopplæring

Fire hender strikker bedre enn to hender. De store lærer bort til de mindre elevene.

 

Plantefarging

 

Glimt fra bokstavinnlæringen i 2. klasse

 

Elevutstilling

Presentasjon av elevenes arbeider på julemarkedet til Steinerskolen og Steinerbarnehagen i Indre Østfold

 

Bokstaver