FAU

 

FAU  fungerer som et styre for alle foreldre og foresatte på skolen. Hver klasse velger to representanter som samarbeider om deltagelse på FAU- møtene og andre oppgaver tilknyttet klassen.
Ideen med et FAU bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvaret for sitt barns utvikling og opplæring. Foreldre har rett til medvirkning i skolen og medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole, og legge til rette for positiv utvikling hos elevene.
Alle foreldre som har barn ved skolen kan fremme saker for FAU, enten via klasserepresentantene eller ved å gjøre en direkte henvendelse til oss. Vi møtes første torsdag i måneden.
Nåværende FAU har organisert seg slik at arbeidsoppgavene er fordelt på grupper; Julemarkedsgruppe, dugnadsgruppe og vårmarkedsgruppe. Vi samarbeider med skolen om markedsføringsaksjonen og har en egen gruppe som  organiserer Supersøndager. FAU velger 2 representanter og et varamedlem til skolens styre. I tillegg har vi  en fast representant som møter i SSF (Steinerskolens foreldreforbund). FAUs leder og skolens daglige leder har faste møter.
FAU ved Steinerskolen i Indre Østfold er engasjerte og opptatt av å delta i skolens “indre liv”.
Ta gjerne kontakt med  oss!
                                     

FAU representanter og klassekontakter
Skoleåret 2018/19

 

1.kl.     Ronnie Bjærvik  rsletta@gmail.com  TLF: 45503453

1.kl.    Mirka Smutna mirkasmutna@hotmail.com TLF: 94232258         

 

2.kl.     Trine Nordhagen  trinenordhagen@yahoo.no    TLF: 45672727                                            

3.kl      Randi Rønning-Sundnes  tersund@online.no  TLF: 40211894         

3.kl.     Kirsten Lindstrøm Fam.lindstrom@live.no  TLF: 93068003         

 

4.kl.     Wendy Sandbæk  Tvgutta.blogg@hotmail.com TLF: 92483750         

  1. kl. Geir Mikkelsen Livets_datter@hotmail.com  TLF: 47310819         

 

5.kl.     Eva Christin Hjelden  Eva.hjelden@gmail.com TLF: 95073048         

5.kl.     Christine Jacobsen Christinejacobsen1983@gmail.com  TLF: 99524156         

 

6.kl.     Camilla Strømme  cstro@online.no  TLF: 91762947         

  1. kl. Lene Opsahl   lene.eke.opsahl@gmail.com  TLF: 48197555         

 

7.kl.     Camilla Strømme  cstro@online.no TLF: 91762947         

7.kl.     Lene Huuse lenehuuse@gmail.com TLF: 97015167

           

8.kl.     Jelena Ljesnjanin jelenapoljakljesnjanin@gmail.com  TLF: 97076141         

  1. kl. Siv Kaas  siv.johannessen@telenor.no  TLF: 91683637

           

9.kl.     Gro Anita Furuseth   eiegroo@hotmail.com  TLF: 94894405         

9.kl.     Jon Martin Bergum   jmbskog@gmail.com  TLF: 47018979         

 

10.kl.   Gro Wollebæk   gro.wollebaek@gmail.com  TLF: 99741200         

10.kl.   Ine Ancher Grøn ineancher@hotmail.com TLF: 48001282         

 

FAU-leder     

Pia Belsvik                             belsvik@fibernett.nrk                        TLF: 90067123         

 

Sekretær: Jelena Ljesnjanin    jelenapoljakljesnjanin@gmail.com     TLF: 97076141         

Kasserer: Lene Opsahl           lene.eke.opsahl@gmail.com              TLF: 48197555