FAU

 

FAU  fungerer som et styre for alle foreldre og foresatte på skolen. Hver klasse velger to representanter som samarbeider om deltagelse på FAU- møtene og andre oppgaver tilknyttet klassen.
Ideen med et FAU bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvaret for sitt barns utvikling og opplæring. Foreldre har rett til medvirkning i skolen og medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole, og legge til rette for positiv utvikling hos elevene.
Alle foreldre som har barn ved skolen kan fremme saker for FAU, enten via klasserepresentantene eller ved å gjøre en direkte henvendelse til oss. Vi møtes første torsdag i måneden.
Nåværende FAU har organisert seg slik at arbeidsoppgavene er fordelt på grupper; Julemarkedsgruppe, dugnadsgruppe og vårmarkedsgruppe. Vi samarbeider med skolen om markedsføringsaksjonen og har en egen gruppe som  organiserer Supersøndager. FAU velger 2 representanter og et varamedlem til skolens styre. I tillegg har vi  en fast representant som møter i SSF (Steinerskolens foreldreforbund). FAUs leder og skolens daglige leder har faste møter.
FAU ved Steinerskolen i Indre Østfold er engasjerte og opptatt av å delta i skolens “indre liv”.
Ta gjerne kontakt med  oss!
                                     

FAU representanter og klassekontakter
Skoleåret 2017/18

FAU-leder: Hilde Herland fau.steiner.askim@gmail.com (41332629)
Sekretær og kasserer: Lene Opsahl lene.eke.opsahl@gmail.com (48197555)

1.kl. Monica Honningsvåg- mon_honn@yahoo.no  (93690459)
Vara: Trine Nordhagen (94123104)
Vara: Jelena Ljesnjanin  (92294427)

2.kl. Toril Sørlie-  torilsoerlie@live.no (91248755)
2.kl. Kirsten Lindstrøm-  Fam.lindstrom@live.no  (93068003)

3.kl Lars-Einar Nymoen-  lemnymoen@gmail.com  (40222449)
3.kl. Christine Jacobsen-  christinejacobsen1983@gmail.com  (99524156)

4.kl. Veronika Rolness Rust-  veronikarolness@hotmail.com   (48197555)
4.kl. Trine Nordhagen-  trinenordhagen@yahoo.no  (94123104)

5.kl. Lene Opsahl lene.eke.opsahl@gmail.com (48197555)
5.kl. Merlin Weber merlin.weber@gmx.de (48407121)

6.kl. Camilla Strømme cstro@online.no (91762947)
6.kl. Pia Belsvik belsvik@fibernett.nrk (90067123)

7.kl. Jelena Ljesnjanin jelenapoljakljesnjanin@gmail.com (97076141)
7.kl. Siv Kaas siv.johannessen@telenor.no (91683637)

8.kl. Elin Korterud (vara) elin.korterud@gmail.com (93083640)
8.kl. Gro Anita Furuseth eiegroo@hotmail.com (94894405)

9.kl. Ole AncherGrøn oleancher@gmail.com (41696904)
9.kl. Gro Wollebæk gro.wollebaek@gmail.com (99741200)
 
10.kl. Hilde Herland hilde@spiritten.no (41332629)
10.kl. Vidar Engen viengen@gmail.com (90024418)